Darbo užmokestis

LIETUVOS ĮTRAUKTIES ŠVIETIME CENTRAS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS ( PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2023

2023 m. I ketv.

Pareigybės pavadinimas Pareig.skaičius VDU Eur.
Direktorius 1 *
Skyriaus vedėjai 1 *
Specialistai pedagogai 3 2086,94
Specialistai 2,5 1807,84
Kvalifikuoti darbuotojai 4 1475,53
Darbininkai 3 924,00
VISO: 14,5

2023 m. II ketv.

Pareigybės pavadinimas Pareig.skaičius VDU Eur.
Direktorius 1 *
Skyriaus vedėjai 2 2720,50
Specialistai pedagogai 4 2113,65
Specialistai 4,5 1904,88
Kvalifikuoti darbuotojai 1,5 1478,40
Darbininkai 3,5 840,00
VISO: 16

2023 m. III ketv.

Pareigybės pavadinimas Pareig.skaičius VDU Eur.
Direktorius 1 *
Skyriaus vedėjai 4 2643,97
Specialistai pedagogai 16,5 2138,57
Specialistai 4,5 1944,70
Kvalifikuoti darbuotojai 1 *
Darbininkai 4 966,00
VISO: 31

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis ( paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

Direktorė      Sandra Valantiejienė