Lietuvos įtraukties švietime centras

Lietuvos įtraukties švietime centras

Lietuvos įtraukties švietime centras (toliau – Centras) – valstybinė institucija, įsteigta 2023 metų sausio 1 d.

Centro veiklos tikslas – stiprinti švietimo sistemos veiksmingumą, padedant švietimo bendruomenei įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą grįsti įtraukiojo ugdymo kultūra ir praktika.

CENTRO VEIKLOS UŽDAVINIAI:

PADĖTI ŠVIETIMO BENDRUOMENĖMS KURTI ĮTRAUKIOJO UGDYMO STRATEGIJAS IR SISTEMIŠKAI JAS DIEGTI UGDYMO PROCESE

PLĖTOTI ŠVIETIMO PAGALBĄ (IŠSKYRUS PROFESINĮ ORIENTAVIMĄ) ĮGYVENDINANT ĮTRAUKTIES ŠVIETIME NUOSTATAS

TEIKTI METODINĘ PAGALBĄ UGDYMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS DALYVIAMS GERINANT ĮVAIRIŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ VAIKŲ ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ

TOBULINTI ŠVIETIMO SISTEMOS DALYVIŲ KOMPETENCIJAS, REIKALINGAS ĮTRAUKIAJAM UGDYMUI ĮGYVENDINTI

Turite klausimų?

Jeigu turite klausimų, visada galite mums rašyti į info@lisc.lt arba užpildyti šalia esančią formą ir mes pasistengsime kuo greičiau atsakyti į Jums rūpimus klausimus.