Naudingos nuorodos

Europos specialiųjų poreikių ir įtraukaus švietimo agentūra 

  Europos specialiųjų poreikių ir įtraukaus švietimo agentūros interneto svetainė (european-agency.org)

          Nepriklausoma Europos specialiųjų poreikių ir įtraukaus švietimo agentūra ( Agentūra)  yra organizacija, veikianti kaip mūsų valstybių narių švietimo ministerijų bendradarbiavimo platforma. Pagrindinis Agentūros tikslas – padėti valstybėms narėms tobulinti savo įtraukią politiką ir praktiką švietimo srityje. Tai darome derindami politikos, praktikos ir mokslinių tyrimų perspektyvas, kad valstybėms narėms ir suinteresuotiesiems subjektams Europos lygmeniu teiktume įrodymais pagrįstą informaciją ir gaires dėl įtraukaus švietimo įgyvendinimo.
         Agentūros darbas sutelktas į įtraukių švietimo sistemų kūrimo rėmimą, siekiant užtikrinti kiekvieno besimokančiojo teisę į įtraukias ir teisingas švietimo galimybes. Tai padidina besimokančiųjų gyvenimo galimybes ir galimybes aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Agentūros valstybių narių bendra galutinė įtraukiųjų švietimo sistemų vizija yra ta, kad visiems bet kokio amžiaus besimokantiems asmenims kartu su draugais ir bendraamžiais būtų suteiktos prasmingos, aukštos kokybės švietimo galimybės savo vietos bendruomenėje. Todėl ši vizija yra viso Agentūros darbo pagrindas.

Agentūros įtraukių švietimo sistemų vizija | Europos specialiųjų poreikių ir įtraukaus švietimo agentūra (european-agency.org)

Naujienos  Naujausia agentūros medžiaga (sharepoint.com)

Leidiniai lietuvių kalba Leidiniai lietuvių kalba | European Agency for Special Needs and Inclusive Education (european-agency.org)