Nuo šių metų liepos 1 d. Lietuvos įtraukties švietime centre darbą pradeda Autizmo spektro sutrikimų grupė, kuri perima funkcijas iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus.

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius keičia savo pavadinimą ir tampa Autizmo spektro sutrikimų grupe. Tad norėdami tęsti bendradarbiavimą mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo klausimais kviečiame pildyti prašymo formą Įstaigoms – SRVKS .

Autizmo spektro sutrikimų grupės uždavinys – užtikrinti, kad vaikai turėtų galimybę gauti kokybišką švietimą, formuoti pozityvias bendruomenės nuostatas šių vaikų atžvilgiu ir, žinoma, visapusiškai padėti švietimo bendruomenei rasti būdus, kaip padėti mokytis kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo jų individualių poreikių. Darbuotojai toliau konsultuos ir teiks metodinę pagalbą šalies pedagogams, švietimo pagalbos ir kitiems specialistams, dirbantiems su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais, konsultuos ir teiks metodinę pagalbą tokius vaikus auginantiems tėvams, teiks švietimo ir kitą pagalbą autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams.