Lietuvos įtraukties švietime centro  (toliau – LĮŠC) švietimo pagalbos plėtros grupė organizuoja nuotolines metodines dienas pedagoginių psichologinių tarnybų /švietimo pagalbos tarnybų (toliau – PPT) specialistų komandoms. 

Metodinių dienų tikslas – stiprinti PPT specialistų komandų kompetencijas asmens pedagoginio psichologinio vertinimo, išvadų, rekomendacijų ir švietimo pagalbos teikimo klausimais. Metodinių dienų metu vyks jūsų pasiūlytų sudėtingų/klausimų keliančių vertinimų atvejų analizė ir rekomendacijų ugdymui aptarimas.  

Metodinėse dienose dalyvauja PPT/ŠPT (padalinio) vadovas ir specialistai, aptariant atvejį- dalyvauja visi vertinimą atlikę specialistai. 

Metodines dienas numatoma vykdyti visus mokslo metus trečiadieniais 10.00 – 12.00 val.   

 Registracija į metodinę dieną būtina. Prašome registruotis čia:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1L-r1vzFbEiPkMS4IpD36YHhJy7khu5Nghp4p3oPJChUOE0yNjVEUlhUS0pZWEtVRlVJWTYwTFhHSC4u 

Metodinė diena vyks nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ aplinkoje. Prisijungimo nuorodą atsiųsime prieš renginį. 

Jei pageidautumėte metodinės dienos Jūsų įstaigoje ar LĮŠC,  susitikimą derintume atskirai. 

  

Lietuvos įtraukties švietime centro švietimo pagalbos plėtros grupė