Gerbiami darbuotojai, informuojame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 straipsniu, Lietuvos įtraukties švietime centre (toliau – LĮŠC) yra organizuojami darbo tarybos rinkimai.

Darbo taryba yra nepriklausomas, visiems darbuotojams atstovaujantis organas. Pagrindinės darbo tarybos funkcijos, kaip tai numato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas – dalyvauti darbdavio informavimo ir konsultavimo procedūrose, susijusiose su darbo, socialinėmis ir kitomis darbuotojams aktualiomis sąlygomis. LĮŠC darbo tarybą sudarys 3 nariai. Darbo tarybos kadencija – 3 metai.

Iki š. m. gruodžio 27 dienos 17:00 val. kviečiame kelti savo kandidatus į LĮŠC darbo tarybos narius.

Kandidatais į darbo tarybą gali būti visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų, kurių darbo santykiai LĮŠC trunka ilgiau kaip šešis mėnesius, išskyrus rinkimų komisijos narius ir LĮŠC direktorių bei jam atstovaujančius asmenis.

Kandidatus į darbo tarybos narius gali siūlyti visi, kurie LĮŠC dirbate ilgiau kaip 3 mėnesius, išskyrus LĮŠC direktorių ir jam atstovaujančius asmenis. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą.

Norėdami pasiūlyti kandidatą į darbo tarybos narius, rinkimų komisijai turite pateikti kandidato registravimo prašymą ir šio kandidato sutikimą būti darbo tarybos nariu. Rekomenduojame naudoti žemiau pateiktas šių dokumentų formas. Pasirašytus prašymą ir sutikimą, nuskenuokite ir išsiųskite el. paštu jolita.judzentiene@lisc.lt arba originalus pateikite bet kuriam rinkimų komisijos nariui.

Jeigu neturite galimybės pasinaudoti nė vienu iš nurodytų būdų, elektroniniu paštu jolita.judzentiene@lisc.lt parašykite laišką, kurio tekste nurodykite siūlomą kandidatą ir pridėkite Jums kandidato elektroniniu paštu (pavyzdžiui, naudojant „Reply“ funkciją) pateiktą patvirtinimą apie sutikimą būti darbo tarybos nariu.

Kandidato registravimo prašymo forma (pridedama)

Kandidato sutikimo forma (pridedama)

Atkreipiame dėmesį, kad pasiūlytų kandidatų į darbo tarybą turi būti 4 ar daugiau, kitu atveju rinkimų komisija nustatys papildomą laiką, per kurį bus galima siūlyti papildomus kandidatus.

2024 m. sausio 10 d. (trečiadienis) – Darbo tarybos rinkimų diena. 9.00 val. – 17.00 val. vyks elektroninis balsavimas. Detalią informaciją apie balsavimo tvarką, rinkimų komisija paskelbs patvirtinusi kandidatų sąrašą.

Iškilus klausimams, kreipkitės į Darbo tarybos rinkimams organizuoti LĮŠC direktoriaus 2023 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. VI-36 sudarytą rinkimų komisiją:

Lietuvos įtraukties švietime centro teisininkė Gintarė Petraitė (komisijos pirmininkė), 865054386, gintare.petraite@lisc.lt

Lietuvos įtrakties švietime centro projektų vadovė Jolita Judžentienė (komisijos narė/sekretorė), 8 677 93271, jolita.judzentiene@lisc.lt

Lietuvos įtraukties švietime centro Mokymosi sutrikimų grupės vadovė Rita Ilgūnė Martinėlienė (komisijos narė), 8 647053077, rita.ilgune.martineliene@lisc.lt

Lietuvos įtraukties švietime centro vyr. Buhalterė Valentina Andruškevič (komisijos narė), 8 677 93470, valentina.andruskevic@lisc.lt