Lietuvos įtraukties švietime centro, Mokymosi sutrikimų grupės specialistai š. m.  birželio 25 – liepos 5 dienomis kviečia 2-4 klasių mokinius, turinčius specifinį skaitymo sutrikimą, į grupinius skaitymo įgūdžių lavinimo užsiėmimus.

Užsiėmimų tikslas – lavinti skaitymo įgūdžius ir teksto suvokimą taikant įvairias skaitymo strategijas. Skaitymo metu taip pat gerėja susikaupimas, įsitraukimas, atidumas bei nuoseklumas. Vaikų laukia ir papildoma veikla – tai aktyvus laikas gamtoje, multisensoriniai bei dailės užsiėmimai.

Užsiėmimų pradžia – 9 val., pabaiga – 13 val.

Užsiėmimai vyks Lietuvos įtraukties švietime centre, adresu Džiaugsmo g. 44, Vilnius.

Dalyvavimas užsiėmimuose nemokamas, svarbu, kad vaikas išlankytų visas dienas. Į grupę priimami vaikai, tik turintys pažymą dėl SUP pirminio/pakartotinio įvertinimo iš pedagoginės psichologinės tarnybos.

Registracijos nuoroda čia

Daugiau informacijos el. p.: katazina.vilkauskiene@lisc.lt, tel.: +370 670 95196.