Lietuvos įtraukties švietime centro (toliau – Įtraukties centras) vienas iš veiklos tikslų – padėti švietimo bendruomenei įgyvendinti skirtingų mokymosi sutrikimų turinčių mokinių ugdymą. Šiam tikslui pasiekti, renkame informaciją ir vertiname specialiųjų ugdymo(-si) poreikių turinčių mokinių ugdymui bei pagalbos jiems teikimui reikalingų specialiųjų mokymo priemonių, techninės pagalbos priemonių pasiūlą Lietuvoje ir užsienio valstybėse, analizuojame jų taikymo švietimo įstaigose galimybes ir patirtį.

Maloniai kviečiame verslo įmonių atstovus bendradarbiauti pristatant sprendimus, kuriuos pasitelkiant, įvairių poreikių turintiems mokiniams būtų galima užtikrinti geresnę švietimo pagalbos teikimo kokybę.

Įtraukties centras savo patalpose suteiks fizinę erdvę įvairių specialiųjų mokymo priemonių, ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių ir įrangos ekspozicijai, specialiųjų mokymo priemonių demonstracijoms, organizuos priemonių pristatymus suinteresuotiems specialistams. Tokiu būdu švietimo įstaigų atstovai turės galimybę praktiškai išbandyti konkrečias priemones, susipažinti su naujausiais technologiniais sprendimais. Geriau įvaldžius naująsias priemones, atsirastų daugiau galimybių organizuoti įtraukųjį ugdymą, efektyvinti pagalbos vaikams teikimą.

Periodiškai informuosime švietimo bendruomenę apie eksponuojamas specialiąsias mokymo priemones Įtraukties centro patalpose, pagal poreikį bus organizuojami ir priemonių bei įrangos pristatymai.

Įmonės, pageidaujančios teikti specialiųjų mokymo priemonių pavyzdžius ekspozicijai Įtraukties centro patalpose Džiaugsmo g. 44, Vilnius, kviečiamos iki š. m. gegužės 1 d. pateikti laisvos formos prašymą el. paštu inga.nekrosiene@lisc.lt.

Kvietimą galite parsisiųsti čia: