Kviečiame į viešąsias nuotolines konsultacijas apie mokymosi sutrikimus

Lietuvos įtraukties švietime centro  (toliau – LĮŠC) mokymosi sutrikimų grupė, kiekvieno mėnesio pirmą antradienį nuo 14.00 – 16.00 val. organizuoja viešąsias nuotolinės konsultacijas apie mokymosi sutrikimus.

Viešų konsultacijų tikslas – teikti metodinę konsultacinę pagalbą ugdymo ir švietimo pagalbos dalyviams gerinant įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukųjį ugdymą.

Pirmoji viešoji konsultacija vyks 2023 m. rugsėjo 12 dieną temomis:

  • mokymosi sutrikimai: atpažinimas ir nustatymas.; 
  • pagalba mokiniams, turintiems specifinius mokymosi sutrikimus. Ką daryti, kai tėvai neatskleidžia apie galimai vaiko turimą sutrikimą.

Kitos viešosios konsultacijos vyks 2023 m. spalio 3 d., lapkričio 7 d. ir gruodžio 5 d.

Viešosiose konsultacijose gali dalyvauti:

  • ugdymo įstaigų pedagogai;
  • ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistai: psichologai, specialieji pedagogai, logopedai, socialiniai pedagogai;
  • ugdymo įstaigų mokytojo padėjėjai;
  • ugdymo įstaigų administracijų atstovai.

Registracija į renginį būtina. Registruojantis kviečiame pateikti Jums aktualų klausimą viešosios konsultacijos temomis.

Registracijos nuorodą rasite čia.

Maloniai kviečiame visus  dalyvauti!

Lietuvos įtraukties švietime centro  mokymosi sutrikimų grupė