Kviečiame tapti Lietuvos įtraukties švietime centro (toliau – LĮŠC) partneriu ir kartu išbandyti jūsų mokykloje naujai sukurtą ugdymo modelį (toliau – Modelis), skirtą specifinių mokymosi (skaitymo ir/ar rašymo) sutrikimų turintiems 3 – 8 klasių mokiniams.

Jūsų mokyklai tapus partneriu turėsite galimybę:

  • gauti nuolatines LĮŠC specialistų konsultacijas ir pagalbą;
  • bendradarbiaujant su LĮŠC specialistais (specialiaisiais pedagogais, psichologais) diegti Modelį, rinkti jo efektyvumą patvirtinančius    duomenis;
  • taikyti Modelyje numatytas strategijas mokiniams, turintiems specifinių mokymosi (skaitymo ir/ar rašymo) sutrikimų, leidžiančias      jiems efektyviau įveikti ugdymosi iššūkius ir tapti savarankiškesniais besimokančiaisiais;
  • išbandyti Modelyje numatytas pagalbos formas ir būdus mokiniams, turintiems specifinių mokymosi (skaitymo ir/ar rašymo)    sutrikimų;
  • susipažinti su Modelio diegimo rezultatais, kurie bus vertingi tobulinant mokinių, turinčių specifinių mokymosi (skaitymo ir/ar  rašymo) sutrikimų, ugdymosi procesą;
  • gautus rezultatus pristatyti konferencijoje; · neatlygintinai gauti specialiųjų mokymosi priemonių rinkinį.

Pasibaigus Modelio išbandymui, dalyvavusios ugdymo įstaigos ir jų mokytojai, gaus vardines Lietuvos įtraukties švietime centro pažymas/padėkas.

Modelio išbandymo trukmė – 1 mokslo metai. Papildoma informacija apie Modelį ir jo išbandymą.

Norintieji dalyvauti Modelio išbandyme, kviečiami registruotis iki birželio 20 d.

Registracijos forma čia

 

Jei turite klausimų, susisiekite:

Katažina Vilkauskienė

tel.: +370 670 95 196

el.p. katazina.vilkauskiene@lisc.lt