Elgesio ir/ar emocijų sutrikimų grupės specialistai ieško komandos pastiprinimo ir kviečia prisijungti psichologą. Grupės veiklos sritys apima įtraukties švietime nuostatų įgyvendinimą, gerinant elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą ir prieinamumą, tobulinant elgesio ir/ar emocijų sutrikimų srities pagalbos perspektyvas bei kryptis, konsultuojant, dalyvaujant, teikiant siūlymus, formuojant ir įgyvendinant elgesio ir/ar emocijų sutrikimų srities švietimo pagalbą nacionaliniu lygmeniu.  

SIŪLOME: 

 • įdomų, prasmingą ir atsakingą darbą.
 • galimybę dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu;
 • neformalią, draugišką, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu grįstą darbo atmosferą;
 • tobulėjimo ir karjeros galimybes; 
 • darbo vietą vienoje gražiausių Vilniaus vietų – Pavilnių regioniniame parke;
 • darbo užmokestį nuo 2565,98 iki 3356,02 eurų (neatskaičius mokesčių). Konkretus atlygis priklausys nuo patirties bei turimų kompetencijų. 

PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:

 • teikti siūlymus, pastabas, dalyvauti rengiant norminius dokumentus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą, įtraukties švietime nuostatų įgyvendinimą;
 • konsultuoti suinteresuotus asmenis elgesio ir/ar emocijų sutrikimų bei psichologinės pagalbos teikimo klausimais;
 • konsultuoti pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų, regioninių specialiojo ugdymo centrų, mokyklų pedagogus, psichologus, tėvus (globėjus, rūpintojus) elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčių mokinių mokymosi, psichologinės pagalbos teikimo klausimais; 
 • rengti kvalifikacijos tobulinimo programas, rekomendacijas, metodines priemones, aktualią informacinę medžiagą psichologinės pagalbos teikimo klausimais; 
 • kurti ir dalyvauti įgyvendinant naujas metodikas, įvertinant jų tinkamumą naudoti įtraukties švietime kontekste;
 • organizuoti ir vesti viešąsias konsultacijas bei seminarus elgesio ir/ar emocijų sutrikimų srities tematika.

REIKALAVIMAI:

 • aukštasis universitetinis psichologijos studijų krypties išsilavinimas (psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikaciniai laipsniai) arba teisės aktų nustatyta tvarka prilyginta kvalifikacija;
 • LR Konstitucijos, LR švietimo įstatymo, kitų šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinų LR įstatymų ir teisės aktų išmanymas; 
 • Gebėjimas dirbti savarankiškai, rinktis darbo metodus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis; 
 • Gebėjimas dirbti komandoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba; 
 • Gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu anglų, prancūzų ar vokiečių kalba.

Kandidatuoti kviečiame iki liepos 10 d. el.paštu info@lisc.lt atsiunčiant savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką. Susisieksime tik su atsirinktais kandidatais.

Kilus klausimams skambinkite ar rašykite:

 • dėl darbo funkcijų – Rita Ilgūnė-Martinėlienė, tel.:  +370 647 53 077  , el. p. rita.ilgune.martineliene@lisc.lt 
 • dėl atrankos procesų – Renata Leonovič, tel. +370 676 96044, p.info@lisc.lt