Lietuvos įtraukties švietime centro (LĮŠC) Švietimo pagalbos plėtros grupės komanda parengė rekomendacijas pedagogams, kurios padės atpažinti patyčias ir suteikti tinkamą pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Mokyklose patyčių atvejai nėra pavieniai. Patyčios – reiškinys, nuo kurio nėra apsaugotas nei vienas vaikas, jas gali patirti bet kuris mokinys. Tad pedagogų darbas yra jas pamatyti ir sustabdyti.

LĮŠC parengtose rekomendacijose aprašomos svarbiausios patyčių savybės, ženklai, parodantys, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai galimai patiria patyčias, aptariamos patyčių pasekmės, kurias išgyvena visa mokyklos bendruomenė, nuo patyčias patiriančio vaiko iki pasyvaus situacijos stebėtojo. Labai svarbu, kad mokykla įgyvendintų sistemingą prevenciją ir tinkamas priemones, kad būtų užkirsta bet kokia patyčių forma. Tik veikiant kartu galima tikėtis pozityvių pokyčių.

Rekomendacijas galite parsisiųsti čia.