Suprasdami mokyklų vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojų padėjėjams bei pedagoginių psichologinių tarnybų specialistams kylančius iššūkius ugdant įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius, dalinamės informacija apie nacionalinius centrus, teikiančius pagalbą švietimo įstaigoms.

Lietuvoje veikia keturi nacionaliniai centrai, kurie teikia pagalbą švietimo įstaigoms:

  • Lietuvos įtraukties švietime centras,
  • Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras,
  • Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras,
  • „Diemedžio“ ugdymo centras.

Kiekvienas nacionalinis centras specializuojasi konkrečioje specialiųjų ugdymosi poreikių srityje ir konsultuoja tiek nuotoliniu būdu, tiek gyvai.

Kviečiame susisiekti dėl pagalbos teikimo mokyklų komandoms, stiprinant kompetencijas įtraukiojo ugdymo srityje.

Parsisiųsti informacinę skrajutę galite čia.