Kviečiame pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo pagalbos tarnybų (toliau – PPT) vadovus į pedagoginių psichologinių tarnybų metodinę dieną, kuri vyks 2023 m. gruodžio mėn. 8 d.  Lietuvos įtraukties švietime centre, adresu:  Džiaugsmo g. 44, Vilnius.

Metodinės dienos tikslas – aptarti PPT veiklos organizavimo, švietimo pagalbos teikimo ir kitus aktualius klausimus.

Registracija nuo  9.30 val.

Metodinės dienos pradžia – 10.00 val.

Vadovus,  ar juos atstovaujančius asmenis,  planuojančius dalyvauti metodinėje dienoje,  prašome registruotis užpildant anketą iki lapkričio 30 d.

Registracijos nuoroda: https://forms.office.com/e/YtZJFy1vgQ

PASTABA. Metodinės dienos dienotvarkė bus paskelbta iki 2023 m. gruodžio 1 d.

Dėl papildomos informacijos kreiptis el.paštu: lina.palacioniene@lisc.lt arba telefonu +370 67793328.