LĮŠC Mokymosi sutrikimų grupės specialistai sudarė rekomenduojamų priemonių sąrašą, kuris gali būti naudojamas mokinių, turinčių skaitymo, rašymo ir/ar matematikos sutrikimą, ugdymui. Šios priemonės gali padėti sukurti aplinką, pritaikytą kiekvieno vaiko individualiems poreikiams ir gebėjimams, suteikti jiems galimybę išreikšti savo potencialą, pasinerti į mokymosi procesą su entuziazmu ir motyvacija, siekti asmeninių rezultatų akademinėje srityje.  

Specialiųjų mokymosi priemonių taikymas yra svarbus pedagoginės veiklos aspektas, kuris leidžia mokytojams ne tik efektyviau atsižvelgti į kiekvieno mokinio individualius poreikius ir gebėjimus, bet ir suteikia galimybę pritaikyti mokymo procesą taip, kad jis taptų kuo labiau individualizuotas ir diferencijuotas. 

Kad rekomenduojamų priemonių efektyvumas leistų greičiau pasiekti norimų rezultatų, priemonės turi būti kruopščiai atrinktos ir pritaikytos kiekvienam mokiniui individualiai. Šiame etape labai reikšmingas mokytojų bei švietimo pagalbos specialistų įsitraukimas, kuris leistų detaliau susipažinus su priemonių aprašymais bei instrukcijomis (jei tokios yra), parinkti tinkamiausias ugdymo priemones ugdytiniams. 

Tikimės, kad parengtos rekomendacijos padės susipažinti su priemonių įvairove ir paskatins naudoti jas profesinėje veikloje. 

Parsisiųsti informaciją apie specialiąsias mokymo priemones galite čia