Elgesio ir/ar emocijų sutrikimų grupės specialistai ieško komandos pastiprinimo ir kviečia prisijungti socialinį pedagogą.

SIŪLOME:

 • įdomų, prasmingą ir atsakingą darbą.
 • galimybę dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu;
 • neformalią, draugišką, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu grįstą darbo atmosferą;
 • tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • darbo vietą vienoje gražiausių Vilniaus vietų – Pavilnių regioniniame parke;
 • darbo užmokestį nuo 2138,37 iki 2796,65 eurų (neatskaičius mokesčių). Konkretus atlygis priklausys nuo patirties bei turimų kompetencijų.

PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:

 • teikti siūlymus, pastabas, dalyvauti rengiant norminius dokumentus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą, įtraukties švietime nuostatų įgyvendinimą;
 • teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą, organizuoti seminarus, metodines dienas, atvejų aptarimus ir kitus renginius;
 • inicijuoti rekomendacijų, metodinių leidinių bei kitos aktualios informacinės medžiagos rengimą ir pristatymą;
 • inicijuoti ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą elgesio ir/ar emocijų sutrikimų turinčių mokinių įtraukiojo ugdymo sąlygų gerinimo ir kitose srityse;
 • dalyvauti vaiko socialinio pedagoginio vertinimo metodikų ir instrumentų rengime, pritaikyme ir atnaujinime bei rengti rekomendacijas dėl vaiko socialinio pedagoginio vertinimo metodikų ir instrumentų taikymą praktikoje.

REIKALAVIMAI:

 • aukštasis universitetinis socialinio pedagogo arba socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis ar jam teisės aktų nustatyta tvarka prilyginta kvalifikacija;
 • LR Konstitucijos, LR švietimo įstatymo, kitų šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinų LR įstatymų ir teisės aktų išmanymas;
 • Gebėjimas dirbti savarankiškai, rinktis darbo metodus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • Gebėjimas dirbti komandoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • Gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu anglų, prancūzų ar vokiečių kalba.

Kandidatuoti kviečiame iki liepos 10 d. el.paštu info@lisc.lt atsiunčiant savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką. Susisieksime tik su atsirinktais kandidatais.

Kilus klausimams skambinkite ar rašykite: